Sunday, September 23, 2007

Korea Gatchaman x MazingerZ !?


無意中發現這個Gatchman老Dub韓版,十成像天野喜孝的人設,七成飛鷹俠的造型。最"頂癮"是加個像鐡甲萬能俠的機械人,分體後"夾硬"變成五部戰機。完全唔夾,都幾搞笑.....片名叫"007",但不太清楚是那一年的作品及有多少集。

2 comments:

Raymond said...

嘩...頂引到爆, 乜crossover唔係我地偉大祖國的專利咩?

wong kenny said...

嘩…!!真係大開眼界呀! 真正嘅「萬能」俠呀!
我認識過兩位韓籍的舊同事,妺妺亦曾替韓籍老版打過工,韓國人給我的共同印像是:極度疼恨日本人! 但奇怪地, 我發現他、她們有許多模彷日本人的地方,點解呢吓?
原來韓國人怕日本的「文化侵略」,過往是完全禁絕日本動畫及劇集在電視上播放,解禁是近十年內的事情, 所以這一種騎呢俠是在非常心理矛盾下之創作產品…
好似秋哥咁唱:…情仇兩不分、愛中偏有恨…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...